Du er her

Koda-indberetning

UdskrivUdskriv

Koda-indberetning

 

Koda afgifter skal betales i forbindelse med offentlig fremførelse af beskyttet musik eller når f.eks. et kor eller orkester ønsker at anvende beskyttet musik på deres hjemmeside.

En komposition er beskyttet i 70 år efter komponistens eller tekstforfatterens død (den længstlevende tæller!). Det er arrangøren af koncerten, der er afgiftspligtig. Afgiftens størrelse varierer efter billetindtægterne. Ved gratis-koncerter skal betales et grundbeløb.

Står et kor eller orkester selv som arrangør af en koncert, skal man indberette til Koda.

Forudsætningen for at blive fritaget for betaling er imidlertid, at man følger nogle bestemte regler: Koncertprogram med angivelse af fremførte værker med komponister/tekstforfattere, tid og sted for koncertens afholdelse samt arrangør indsendes til Koda.

Koda har fra den 1. januar 2018 opsagt hidtil gældende aftale.

En ny aftale er forhandlet til jer medlems kors fordele, men vi som organisation/ kreds har ikke noget med det at gøre mere.

I som kor skal selv oprette jer ved Koda - I skal blot fortælle at I er et  medlems kor fra Danske Folkekor for at få fordelene.

I skal sende informationer ind om de koncerter I selv afholder og betale til Koda.

Gå ind på på htt://www.koda.dk