Du er her


Listen er udarbejdet efter korenes egene oplysninger.

Tilføjelser og ændringer kan indberettes via siden MedlemsoplysningerFlyndersøkoret

Flyndersøkoret: Koncerter

Koncerter

Flyndersøkoret

 

Der er  i øjeblikket ikke planlagt nogle koncerter.

 

 

 

 

 

Flyndersøkoret: Omtale af koret

Omtale af koret

Flyndersøkoret

 

Flyndersøkoret er et folkekor – et kor hvor folk mødes i fælles glæde over sangen.

Vi er et egnskor, som geografisk dækker egnen omkring Flyndersø.  Korsangerne kommer fra Rønbjerg, Skive, Salling, Vinderup, Ejsing, Sahl,  Sevel, Mogenstrup, samt Mønsted og Holstebro. Lyngens farve ved Flyndersø har fra korets start indgået i korets påklædning.

Vi mødes på tværs af alle tænkelige grænser – ideologiske, aldersmæssige, erhvervsmæssige, religiøse og andre interessemæssige.

Vi kan lide at synge, og en ellers almindelig småtrist og hverdagsgrå aften er blevet vendt til en lys og let optakt til den næste arbejdsdag, når vi går hjem fra korsangen.

Gennem årene har vi nydt stor glæde af kor samvær med egnens øvrige kor, og vi er som medlemmer af Vestjyske Folkekor løbende deltagere i inspirerende korarrangementer.

Vort repertoire er en bred musikbuket af såvel nye som ældre korsatser, viser, rytmiske sange, sange til kirkeåret og sange til alt mulig andet.

Vi er et blandet firestemmigt voksenkor, som øver hver torsdag aften i Rønbjerg forsamlingshus.

 

 

 

Korleder: Kirsten Bjørnholt Hulgaard, Sevel

Formand: Aase Krag, Sevel

Kasserer: Kristian Kamp Justesen, Skive


Limfjordskoret

Limfjordskoret: Koncerter

Koncerter

Limfjordskoret

 

Der er ikke planlagt nogle koncerter i øjeblikket. 

 

 

Limfjordskoret: Omtale af Koret

Omtale af Koret

Limfjordskoret

Limfjordskoret i Skive er et blandet firestemmigt kor med cirka 35 medlemmer i alle aldre. Vi har et alsidigt repertoire og kan synge både klassisk, viser, gospel og firser-rock i løbet af en øveaften.

Koret er en selvstændig forening, som ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Dirigenten har ansvaret for det musikalske og pædagogiske område.

Limfjordskoret har eksisteret siden 1976. En del af medlemmerne har mange års erfaring i koret, men der kommer hele tiden nye medlemmer til. Fælles for alle er lysten til at blive bedre korsangere og styrke korets samlede formåen, der kan gøre korets koncerter spændende at lytte til.

Vi lægger stor vægt på godt kammeratskab i Limfjordskoret. Derfor har vi også i årets løb nogle fester eller andre sociale arrangementer, hvor vi lærer hinanden bedre at kende på det personlige plan. Hver øveaften har vi ca. et kvarters kaffepause, hvor der er en livlig snak. 

 


Lunde Sangkor

Lunde Sangkor: Koncerter

Koncerter

Lunde Sangkor

 

Der er ikke planlagt nogle i øjeblikket.

 

 

 

 

Lunde Sangkor: Omtale af Koret

Omtale af Koret

Lunde Sangkor

 

 

Lunde Sangkor består af ca. 25 glade sangere

Vi synger hver mandag i musiklokalet på Nr. Nebel Skole kl. 19.00-21.15.

Vores unge og meget inspirerende dirigent er 3. års studerende i musikformidling, kordirektion og klassisk sang på Esbjerg Musik-konservatorium.

Koret er en selvstændig forening med en bestyrelse på 5 medlemmer. Foreningen blev stiftet d. 23. november 1942 i Lunde Forsamlingshus.

Mange af vores medlemmer har sunget i kortet i mange år, ligesom der også er en løbende udskiftning af sangere. Vore sangere kommer fra hele ”den gamle” Blåbjerg Kommune. Aldersmæssigt spænder vi vidt, i år lige fra fjorten år til firs. Men vi mødes om sangen, man kan være træt og uoplagt en aften, men går altid glad hjem fra sang.

Vort repertoire spænder vidt lige fra salmer og sange til vinderen af melodigrandprixet Dansevise. 

Vi synger i omegnens kirker til jul og ved en forårskoncert i Lønne Kirke, hvor ”mandskoret Zelo og blæserne” ”Gengangerne” også har deltaget i nogle år.

Vi er et blandet firstemmigt voksenkor.

Men, men, vi deler et problem med mange andre kor, nemlig mandlige sangere. Sidder du derude med en tenor eller bas i maven, der gerne vil ud, skal vi nok tage godt imod den. Damesiden...

Vores sæson starter omkring den 1.september og slutter omkring den 1.maj.

 

 

   


Mejdalkoret

Mejdalkoret: Koncerter

Koncerter

Mejdalkoret

 

Koncert

 

Der er ikke planlagt nogle koncerter i øjeblikket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejdalkoret: Omtale af Koret

Omtale af Koret

Mejdalkoret

Du er Hjertelig Velkommen

 

 

Mejdalkoret er for alle, der har lyst til at synge og være en del af et givende fællesskab, både til de ugentlige korprøver, og når koret giver koncert.

Koret synger både danske og udenlandske sange, værker og kompositioner og spænder fra rytmisk musik over lettere klassisk til salmer og viser.

Mejdalkoret er medlem af Danske folkekor - Vestjyske kreds, der bl.a. arrangerer en årlig forårskoncert, som koret oftest deltager i.

Mejdalkoret startede i 1987 og kunne 2012 fejre sit 25 års jubilæum. Korets ”moder”, Ellen ”Sysser” Hessellund ledede koret, indtil hun flyttede fra byen i år 2000.

2001 overtog Mette Kamstrup koret, men året efter rejste hun til Ålborg for at uddanne sig på Ålborg Musikkonservatorium.

Herefter overtog Laurie Otto dirigentstokken og har ledet Mejdalkoret indtil sæsonen sluttede april 2010.

Fra sæson start i september 2010 fik koret en ny dirigent, Erik Klærke, som har gjort sin hobby til sit arbejde. Han samtidig har 3 andre kor i kommunen samt ét i Struer.

Gennem årene har Mejdalkoret deltaget i flere udlandsrejser og adskillige koncerter, workshops, stævner osv. rundt i landet.

I anlednig af korets 25 års jubilæum i 2012 blev der udgivet et jubilæumsskrift.

                                                     

 

For yderligere information kan henvendelse ske til formand Jytte Andersen eller et andet medlem af bestyrelsen.

 

 

Mejdalkorets bestyrelse:

 

Formand: 

Jytte Andersen 

V.F.Welschsvej 3 

7500 Holstebro  

tlf. 97 42 16 82 mob. 26 37 16 82

kbandersen@privat.dk

 

Næstformand:

Elin Laursen

Knud Aggersvej 57

7500 Holstebro

Tlf. 97 40 37 30

elal@pc.dk

 

Kasserer:

Svend Lykkegaard

Viborgvej 141, Mejrup

7500 Holstebro

Tlf. 23 60 18 60

lykkegaard.hattens@mail.dk

 

Sekretær:

Erik Skovsager

Rugvænget 34

7500 Holstebro

Tlf. 29 63 72 70

skovsager@mvb.net

 

Menigt medlem:

Mette Gissel

Blåmunkevej 12

7500 Holstebro

Tlf. 27 58 91 29

 

Dirigent:

Erik Klærke

Skovgårdsvej 8 st.

7500 Holstebro


Side By Side

Side By Side: Koncerter

Koncerter

Side By Side

Der er ikke planlagt nogle koncerter i øjeblikket.

 

Side By Side: Omtale af Koret

Omtale af Koret

Side By Side

 

Side by Side er et blandet kor med hjemsted i Struer. Vi er ca. 35 medlemmer, som kommer fra Struer - Holstebro - Vinderupområdet. Som aftenskole er vi tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. Vi er medlemmer af organisationen Danske Folkekor og af Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter.

Repertoiret er bredt - fra klassisk over folkelig til rytmisk musik fra ind- og udland - af og til med glimt i øjet og overraskelser i lydbilledet. Vores dirigent er Sisse Skovbakke fra Nr. Nissum. Sisse er den samlende kraft, som både udfordrer, motiverer og støtter os, så vi går hjem med sved på panden og smil på læben. Det er vigtigt for os, at øve i en glad og god atmosfære, men også med en passende grad af seriøsitet, så resultatet bliver værd at lytte til for os og for publikum.

Udover at kunne synge rent, stiller vi ingen særlige krav for optagelse i koret, heller ikke f.eks. nodekendskab. Noget af det vigtige er måske i virkeligheden at have "store ører", dvs. at kunne lytte både til sin egen stemme og til koret, så man opnår en harmonisk helhed. Desuden forventer vi en personlig indsats, vilje til at lære og til at indgå i et fællesskab, hvor resultatet afhænger af den enkelte. For os gælder det ikke om at være bedst hver for sig, men om at være gode sammen.

Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00 på Struer Østre Skole. Vores kor år strækker sig fra august til maj - undtaget i skolernes ferier.

Læs mere om vores historie, se billeder og find kontaktpersoner på vores hjemmeside http://sbs.mono.net

 

 

 

Med venlig hilsen

Side by Side

Anders B. Wulff (fmd.)

Skolevej 3

7560 Hjerm

Tlf. 40 44 28 38

Email: ab-wulff@post.tele.dk

: Koncerter

Koncerter

Vildbjerg Koret

 

Der er ikke planlagt nogle i øjeblikket.

: Omtale af Koret

Omtale af Koret

Vildbjerg Koret

 

Korleder: Beata Tobijanska

 

 

Koret er et 4-stemmigt voksenkor, som startede allerede i 1977.

Der er mellem 20 og 25 medlemmer, som i sæsonen september – april mødes hver tirsdag aften og synger i Vildbjerg Sport og kulturcenter.

Vi har et bredt repertoire bl. a. danske sange og salmer, mindre klassiske værker og rytmiske viser, og vi synger på flere sprog: latin, engelsk, tysk, men mest på dansk.

Vildbjergkoret kommer gerne ud omkring og giver koncerter, såvel i kirker, kulturhuse som institutioner m.m.

Vi øver op til 3 koncerttyper, som fortrinsvis ligger på tirsdage.

Efterårskoncerter i slutningen af oktober.

Julekoncerter i slutningen af november, start december.

Forårskoncerter i slutningen af marts, start april.

Vildbjergkoret er medlem af Vestjyske Folkekor og er med, når dette store kor synger forårskoncert hvert år.

Kontaktperson Bente Bøndergaard. Tlf. 20 23 21 04. E-Mail: erikogbente@mail.tele.dk

Korets dirigent:

I kan kontakte korets dirigent på

Tlf 50 17 81 59 mail beata.tobijanska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


Vokalias

Vokalias: Koncerter

Koncerter

Vokalias

Koncerter

Der er ikke planlagt nogle i øjeblikket.

 

 

Vokalias: Omtale af Koret

 

Voksenkoret har eksisteret i ca. 30 år - det meste af tiden under Grindsted Musikskole. Det blev gennem årene langsomt en vane at kalde koret ved dets administrative forkortelse - VOK, som derved nærmest blev korets navn. Med overgangen til et nyt administrativt regi har koret følt behov for at få et nyt navn eller en "drejning" af det gamle - et synonym - et alias. Således det nye navn et VOK-alias eller VOKALIAS

Koret synger som udgangspunkt 4-stemmigt -- sopran, alt, tenor, bas. Lejlighedsvis kan der dog såvel være flere som færre stemmer. Medlemmerne kan som udgangspunkt ikke læse noder, men selvsagt får noderne med årene større og større betydning for den enkelte. Der arbejdes med et blandet repertoire i såvel folkelige og verdslige som kirkelige genrer, men der lægges samtidig stor vægt på samværet, og at hver aften skal være en god aften. Der arbejdes i sæsonen frem imod et antal koncerter og nogle samarbejder med andre musikudøvere, såvel lokalt som længere væk - også i udlandet. Koret har indgået et samarbejde med Grindsted Kirke med fremførelse af et antal koraler ved bestemte gudstjenester i årets løb.

Fra september 2008 er dirigenten Stig Møller, som i virkeligheden vender tilbage til koret, idet han også startede det for over 30 år siden og ledede det i ca. 8 år. I øvrigt også som nu under LOF. Pianist er Karina Holgersen - meget kendt og afholdt som festmusiker i området.

Vi synger onsdag aften kl. 19.30 - 21.30 i Musikcentralen, Grindsted, og det forventes, at man kommer hver onsdag, så man ikke udsætter sine kor-kammerater for det "trælse" arbejde med evindelige "opsamlinger". Naturligvis KAN man blive forhindret, men så melder man afbud til protokolføreren eller dirigenten. Stabilt fremmøde - høj kvalitet.

Nye er meget velkomne til at komme og få en uforbindende snak og "prøve" at være med. Det er vigtigt, at komme straks fra starten, idet der netop i begyndelsen af sæsonen tages stort hensyn til opsamling indføring af nye medlemmer.

 

 


Øse Sangkor

Øse Sangkor : Koncerter

Koncerter

Øse sangkor

Der er ikke planlagt nogle koncerter i øjeblikket. 

Øse Sangkor : Omtale af Koret

 

Øse sangkor har eksisteret siden 1968. Koret er et blandet kor, som består af modne mænd og kvinder, hvoraf en del har været med i mange år og enkelte helt fra korets begyndelse. Vi er for tiden 37 medlemmer, som kommer fra hele Varde kommune, og vi mødes hver mandag aften på Nordenskov skole.

Vores dirigent er Flemming Skov, som bl.a. er organist i Agerbæk kirke. Flemming har dirigeret koret i omkring 15 år, og han er en inspirerende og afholdt leder.

Vi synger fortrinsvis danske værker, men blander dem også med sange på andre sprog. Vi medvirker gerne i forskellige arrangementer af lokal art, ligesom vi afholder 3-4 julekoncerter oftest i omkringliggende kirker. Hvert forår deltager vi i et større korstævne i Varde, hvor vi synger for og med 5 andre kor og slutter af med en offentlig koncert.


Stok og Steen

Stok og Steen: Koncerter

Koncerter

Stok og Steen

Der er ikke planlagt nogle i øjeblikket.

Stok og Steen: Omtale af koret

Omtale af koret

Stok og Steen

                      

”Stok og Steen” er et rytmisk folkekor som blev dannet i 1996 af daværende musikskoleleder Steen Hattesen. STOK står for SKJERN-TARM-OMEGNS- KOR. Deraf navnet ”Stok og Steen .”

Vi er ca. 45 medlemmer, som øver i Mejeriet, Kirkegade 1 i Tarm, hver tirsdag aften fra 19-21.30. Desuden afholder vi en gang årligt en hel korlørdag med øvning og socialt samvær.

Vi afholder 3-4 koncerter årligt.

Vores korleder er Simon Alsing Busk fra Ringkøbing

I Stok og Steen har vi plads til alle, og vi vægter det sociale højt-  Det skal være sjovt at synge sammen og det skal også lyde godt.

Vi synger såvel på dansk som engelsk, og enkelte gange også på fx afrikansk. Repertoirets spænder fra såvel viser, sange og salmer til større samlede rytmiske værker. Desuden bruger vi Højskolesangbogen til fællessang og opvarmning.

Du er velkommen til at besøge os på en øve aften.

 

 

 


Skive Musikskoles Kor

Skive Musikskoles Kor: Skive Musikskoles Kor

Skive Musikskoles Kor

Skive Musikskoles Kor

Vi er et kor, der øver tirsdag aften på Skive Musikskole med dirigent Olesia Oliinykova.